skip to Main Content
+48 600 677 026 kontakt@legalnypakiet.pl Jesteśmy dostępni w godzinach 9 - 18

Pracujemy ciężko. Budujemy skuteczne rozwiązania. Jesteśmy prawnikami, którzy chcą być przydatni dla biznesu. Dla ciebie.

Poznaj nas bliżej

Jakub Wezgraj

radca prawny, założyciel kancelarii ODOekspert oraz twórca projektu Legalny Pakiet.

Ekspert prawny z przeszło 10 – letnim doświadczeniem w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych, ochrony dóbr osobistych, prawa autorskiego i praw pokrewnych, ecommerce. Doradza również w zakresie prawa pracy, ochrony konkurencji i konsumentów, prawa reklamy oraz IT.

Dotychczas zapewniał wsparcie prawne takim podmiotom jak TU UNIQUA S.A., Stalprodukt S.A., Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A. (ZE PAK S.A.), NOVOL Sp. z o.o., ING Commercial Finance Polska S.A., CWS-boco Polska Sp. z o.o., ConvaTec Polska sp. z o.o., De Agostini Polska Sp. z o.o., Siemens Finance sp. z o.o., Merck Sp. z o.o., Bibby Financial Services Sp. z o.o., Ruukki Polska sp. z o.o., Rhenus Logistics S.A., IT Kontrakt sp. z o.o., LIM Sp. z o.o. sp.k., ENEA S.A., PGE Systemy S.A., RWE IT Poland sp. z o.o., TelecityGroup Poland Sp. z o.o., Volkswagen Group Polska sp. z o.o., Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Vlassenroot Polska Sp. z o.o., OTCF. S.A, Scania Polska S.A., Scania Finance Sp. z o.o., Schindler Polska Sp. z o.o., SANTE A. Kowalski Sp. j., Unidevelopment S.A., Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wola” w Warszawie, Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” w Bytomiu, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąb” w Szczecinie.

W jego szkoleniach uczestniczyło ponad 10 000 osób. Jest również autorem publikacji, w tym pierwszej na polskim rynku publikacji poświęconej stosowaniu monitoringu wizyjnego w świetle przepisów o ochronie danych osobowych.

Aleksandra Uściłowska

Prawnik, współautor projektu Legalny Pakiet, specjalista ds. ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, członek zespołu kancelarii ODOekspert.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym w obszarze ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, prawa autorskiego i praw pokrewnych, ecommerce, a także prawa pracy.

Zrealizowała kilkadziesiąt projektów w zakresie dostosowania działalności dużych i średnich przedsiębiorstw do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz przepisów szczególnych. Brała udział w audytach zagranicznych i tworzeniu dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych dla klientów zagranicznych.

Zapewnia wsparcie związane ze sporządzaniem i negocjacją umów oraz porozumień biznesowych w zakresie ochrony danych osobowych, w zakresie zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych, a także w zakresie tworzenia i opiniowania wewnętrznych procedur i dokumentacji (m. in. polityk bezpieczeństwa, klauzul informacyjnych, rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych, analiz ryzyka, polityk prywatności, regulaminów konkursów, dokumentacji kadrowej).

Posiada kilkuletnie doświadczenie w doradztwie podmiotom z branży e-commerce, HR, produkcyjnej, windykacyjnej, organizacji pożytku publicznego, IT.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie uczestnik prawniczego seminarium doktorskiego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Dominika Rucińska

Prawnik, współautorka projektu Legalny Pakiet, członek zespołu kancelarii ODOekspert.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej z zakresu ochrony danych osobowych, prawa cywilnego, ochrony konkurencji i konsumentów, a także prawa medycznego i farmaceutycznego.

W latach 2016-2019 była związana z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Posiada obszerne doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych oraz organizacji kontroli i przeszukań przedsiębiorców, które zdobywała jako pracownik odpowiednio Departamentu Ochrony Konkurencji UOKiK oraz Zespołu ds. Sektora Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa UODO. Reprezentowała Prezesa UOKiK w ramach pracy grupy roboczej „Pharma & Health” European Competition Network (Europejskiej Sieci Konkurencji). Uczestniczyła również w pracach dotyczących krajowych i unijnych aktów legislacyjnych z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia podyplomowe „Wykonywanie funkcji i Inspektora Ochrony Danych” oraz „Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji” w Instytucie Nauk Prawnych Państwowej Akademii Nauk, a także studia podyplomowe „Prawo Medyczne, Bioetyka i Socjologia Medycyny” na Uniwersytecie Warszawskim. Zdobywała wiedzę w zagranicznych ośrodkach, m.in. uczestnicząc w letnich szkołach „Summer Course on European Data Protection Law” (2019) orazSummer Course on European Antitrust Law” w Trewirze, organizowanych przez Academy of European Law.

Tomasz Sieńkowski

Prawnik, współautor projektu Legalny Pakiet, specjalista ds. ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, członek zespołu kancelarii ODOekspert.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w doradztwie na rzecz dużych i średnich przedsiębiorstw obejmujących przede wszystkim prawo ochrony danych osobowych, obszar e-commerce oraz human resources. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu audytów zgodności, szacowaniu i analizowaniu ryzyka, wdrażaniu wymagań RODO, a także w bieżącej działalności operacyjnej związanej z zapewnieniem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Autor opinii prawnych dla podmiotów m.in. z branży ubezpieczeniowej, faktoringowej, produkcyjnej, HR oraz e-commerce. Posiada również kilkuletnie doświadczenie w pracy w instytucjach wymiaru sprawiedliwości.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest autorem pracy naukowej pt. „Naruszenie ochrony danych w świetle rozporządzenia 2016/679 w ramach odpowiedzialności administracyjnej przed krajowym organem nadzorczym”.

Interesuje się zagadnieniami związanymi z prawem nowych technologii oraz zarządzaniem bezpieczeństwem informacji.